Manusia Langka

Manusia Langka
By Poempida Hidayatulloh

Manusia langka
Hidupnya bersahaja
Berada dalam asa
Bahwa dunia sempurna

Manusia langka
Sudah hampir sirna
Selalu setia
Ntuk hidup tanpa dosa

Reg:
Sangat lurus prinsipnya
Sangat kuat jiwanya
Sangat taat moralnya
Sangat santun katanya

Manusia langka, manusia langka …
Manusia langka, manusia langka …

Manusia langka
Takwa pada Tuhannya
Berdoa seyakinnya
Ntuk selamatkan dunia

Manusia langka
Sungguh suci jiwanya
Menjauh dari dosa
Bersih pun Akhlaknya

Ref:
Hanya satu citanya …
Mati jadi syuhada ..
Teladan prilakunya ..
Kebenaran pandunya …

Manusia langka, manusia langka …
Manusia langka, manusia langka …

Tinggalkan Balasan